Kansspelautoriteiten voor online gokken

Kansspelautoriteiten voor online gokken

Ben je al bekend met de kansspelautoriteiten voor online gokken? Om te beginnen worden er online veel kansspelen aangeboden. Momenteel is er bij de Wet op de kansspelen geen vergunningsmogelijkheid. Dit wil zeggen dat het aanbieden en het bevorderen van online kansspelen verboden is in Nederland. Daarbij treedt de Kansspelautoriteit op tegen de online kansspelaanbieders. Dit zijn partijen die zich op de Nederlandse markt richten en tegen bevorderaars van de spelen. In de toekomst is het wel mogelijk om in Nederland een vergunning aan te vragen. Dit om online kansspelen aan te bieden. Daarvoor geldt een wetsvoorstel kansspelen op afstand (KOA). Zij reguleert online kansspelen en creëert daarbij ook de basis voor een vergunningstelsel. Dit doen zij zodat de Nederlandse speler veilig en betrouwbaar deel kan nemen aan de online kansspelen. Het is belangrijk dat je ergens gaat gokken, dat je ook zeker weet dat het veilig is.

Bevoegdheden Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft een wettelijke bevoegdheid, zij mogen namelijk om een last onder bestuursdwang, dwangsom en/of een bestuurlijke boete op te leggen. Daarbij geldt een maximale boete van €810.000. Maar de Kansspelautoriteit kan ook andere middelen inzetten om illegale online aanbieders aan te mogen pakken. Maar hoe treden zij op? Om te beginnen blokkeren ze reclame. Ze werken daarvoor samen met reclamemakers en daardoor wil dan de Kansspelautoriteit het moeilijker maken voor de online aanbieders om hun aanbod op de Nederlandse markt verder uit te breiden. Er is ook sprake van afspraken over gegevensuitwisseling. In 2013 heeft de Kansspelautoriteit een Letter of intent getekend voor gegevensuitwisseling met de Belgische Kansspelcommissie. Als toezichthouders delen ze dus informatie met elkaar en daardoor kan er ook snel en effectief toezicht worden gehouden. Samenwerken is hierbij van groot belang en dat lijkt ook goed te werken.

Wetvoorstel kansspelen op afstand

Legaal online gokken
Legaal online gokken

In de toekomst is de kans groot dat er mogelijk een vergunning komt in Nederland die je aan kunt vragen om online casino’s aan te bieden. Maar tot op heden kent de Wet op de kansspelen (Wok) geen vergunningsoptie voor het aanbieden van de spelen. Het online kansspelen reguleren wil zeggen dat het hierdoor eenvoudiger is om spelers met problematisch spelgedrag te signaleren en hen dan te beschermen. Er zal daarbij dan ook een centraal register komen voor de meest risicovolle spelers, zo kunnen ze de probleemspelers tijdelijk uitsluiten van deelname aan de online spelen. Hierbij zal de Kansspelautoriteit toezichthouder zijn en wordt dan ook verantwoordelijk worden voor de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving die weer voortkomt uit het wetsvoorspel van de kansspelen op afstand.

Als de wet in werking treedt dan moet de Kansspelautoriteit klaar zijn als toezichthouder en vergunningsverlener, om zo de wet uit te kunnen voeren. Dit wetsvoorstel is weer een onderdeel van een groter plan van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het kansspelbeleid te moderniseren. Op 11 juli is er een akkoord bereikt over het voorstel om online kansspelen te reguleren. 7 juli 2016 is de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel. Maar hoe het er nu de komende tijd uit gaat zien is nog even afwachten. Eerst werd er gedacht dat alles in 2017 duidelijk zou zijn, maar dat is nog niet zo. Het is dan ook altijd weer spannend wanneer er goed bericht komt van de overheid dat alles is ingevoerd en er in Nederland ook gespeeld mag worden. Nu is het alleen maar wachten en inzien wanneer het hier legaal is te spelen.